gototopgototop


Державний архів Київської області надає юридичним та фізичним особам наступні послуги:

1. Надання консультацій з приводу складу та змісту документів архіву та архівних підрозділів райдержадміністрацій та міських рад Київської області на особистому прийомі, в телефонному режимі, з допомогою інших засобів зв`язку (пошта електронна пошта, факс). Консультації також надаються на веб-сайті архіву.
2. Надання консультацій з приводу складу та змісту документів архіву користувачам у читальному залі архіву.
3. Надання у користування у читальному залі описів фондів, тематичних покажчиків, справ.
4. Виконання запитів юридичних та фізичних осіб:

- соціально-правових для забезпечення (встановлення, відновлення) законних прав фізичних осіб інформації про:
- розмір заробітної плати в установах та організаціях Київської області;
- партійні та комсомольські організації м. Києва та Київської області;
- нагородження орденами та медалями, присвоєння почесних звань громадянам Київської області та, частково, Черкаської області;
- участь громадян у партизанському та підпільному русі на території м. Києва та Київської області під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.;
- перебування на окупованій території, у концтаборах, примусове вивезення до Німеччини та інших країн Європи у період Другої світової війни;
- власне народження, шлюб громадян Київської області за 1919-1937 рр., смерть громадян під час голодомору 1932-1933 рр.;
- розкуркулення, позбавлення волі та виборчих прав (у тому числі про конфіскацію майна) громадян Київської округи.

- тематичних - надання інформації з певної проблеми, теми за визначений   хронологічний період про:
- виділення земельних ділянок установам, організаціям та приватним особам в Київській області;
- підтвердження прав власності на нерухоме майно;
- написання короткої історичної довідки про населені пункти (населений пункт) Київщини;
- пошук та надання копій документів (рішень виконавчих органів – про створення підприємства, установи чи організації, положення про них тощо);
- підтвердження родинних зв`язків з метою отримання спадщини;
- надання копій рішень, розпоряджень та постанов уповноважених органів (виконавчих комітетів Київської обласної, районних та сільських рад народних депутатів), а також окремих управлінь Київської області;
- зміни в адміністративно-територіальному устрої районів Київської області, перейменування населених пунктів;
- будівництво заводів, фабрик, заснування навчальних закладів та інших організацій та підприємств.

- біографічних (підтвердження або уточнення окремих фактів життя та діяльності).

- генеалогічних:
- підтвердження окремих фактів родинних стосунків з близькими родичами;
- проведення генеалогічного дослідження по окремому роду;
- народження, шлюб родичів (батьків, сестер, братів, якщо вони померли).

Соціально-правові запити виконуються безкоштовно.

Також безкоштовно надаються відомості щодо змін в адміністративно-територіальному устрої районів Київської області, перейменування населених пунктів, якщо це потрібно для вирішення їх соціально-правових потреб, наприклад: встановлення громадянства;

У заяві (запиті) до архіву має бути чітко зазначено прізвище, ім'я, по-батькові заявника, його місце проживання, привід, з якого людина звертається до архіву, поштова адреса. У разі необхідності мають бути додані ксерокопії пояснюючих документів: паспорта, трудової книжки.

Термін виконання соціально-правових запитів – 1 місяць з дня реєстрації анкети-заяви або листа.

Тематичні, біографічні, генеалогічні запити виконуються на платній основі.

Сума оплати роботи за зверненнями установ, організацій та фізичних осіб встановлюється згідно прейскуранту цін на роботи (послуги) у сфері використання архівних документів, що виконуються Державним архівом Київської області на договірних засадах і залежить від обсягу пошукової роботи. Термін виконання запитів – 1 місяць з дня оплати пошукової роботи, проте він може бути подовжений в залежності від складності роботи.

Заяви приймаються в понеділок, середу — з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45) за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 38, кабінет 1.

Для подання заяви при собі обов'язково мати паспорт. Заяви також можна надсилати поштою за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 40, Державний архів Київської області.

Заяви без зазначення місця проживання і підпису заявника не розглядаються.

Форми і зразки документів, необхідних для їх оформлення, зразки анкет-заяв знаходяться на веб-сайті Державного архіву Київської області (dako.kiev.ua) у розділі «Звернення громадян».

Людям з вадами зору

Aa
Aa
Aa
K
K
K

ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

БАЗА ДАНИХ

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1919-1939 РОКИ

БАЗА ДАНИХ

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОМІСІЯ 1-ГО ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1897 РОКУ

БАЗА ДАНИХ

Електронний географічний каталог Державного арїіву Київської області періоду до 1917 року

Каталог

© Державний архів Київської області 2010 - 2015