gototopgototop


НАКАЗ
Державного архіву Київської області
від 01.11.2010 № 80
зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Київській області
26 листопада 2010 року за № 15/717

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна, грн, коп.

1

Роботи (послуги) із забезпечення збереженості та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств,установ і організацій

1.1

Упорядкування документів і справ

1.1.1

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств:

1.1.1.1

за період понад 10 років

1 історична довідка

805-57

1.1.1.2

за період від 5 до 10 років

— " —

483-34

1.1.1.3

за період від 1 до 5 років

— " —

241-67

1.1.2

Підготовка робочих інструкцій з упорядкування документів і справ установ загальнодержавного значення

1 інструкція

950-39

1.1.3

Складання планів упорядкування документів і справ установ

1 план

322-23

1.1.4

Визначення й уточнення фондової належності документів і справ:

1.1.4.1

управлінської, творчої, науково-технічної документації

1 одиниця зберігання

1-07

1.1.5

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:

1.1.5.1

за фондами

10 одиниць зберігання

0-88

1.1.5.2

усередині фондів - за роками або структурними частинами

— " —

2-05

1.1.6

Проведення експертизи наукової і практичної цінності:

1.1.6.1

управлінської документації:

1.1.6.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 одиниця зберігання

2-55

1.1.6.1.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

5-03

1.1.6.2

документів на особовий склад (у тому числі особових справ):

50 аркушів

1-87

1.1.6.2.1

з поаркушним переглядом документів

1 одиниця зберігання

1-23

1.1.6.2.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

2-27

1.1.7

Формування справ із розсипу документів та переформування справ:

1.1.7.1

з управлінською документацією

10 аркушів

0-80

1.1.7.2

на особовий склад

50 аркушів

3-07

1.1.8

Систематизація аркушів у справі:

1.1.8.1

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

100 аркушів

4-61

1.1.8.2

машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання

— " —

7-96

1.1.9

Складання заголовків справ:

1.1.9.1

управлінської документації

1 заголовок

2-12

1.1.9.2

на особові справи

10 заголовків

5-12

1.1.10

Складання внутрішніх описів документів у справах:

1.1.10.1

з управлінською документацією

1 заголовок

0-74

1.1.10.2

у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів

10 заголовків

4-09

1.1.11

Систематизація карток на справи:

1.1.11.1

за структурною і предметно-тематичною ознаками

10 карток

1-59

1.1.11.2

за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом

— " —

0-92

1.1.12

Редагування заголовків справ:

1.1.12.1

з частковим перегляданням справ

10 заголовків

3-69

1.1.12.2

без переглядання справ

___"___

2-21

1.1.13

Проставлення архівних шифрів на картках

10 карток

1-23

1.1.14

Фальцювання креслень у справах:

1.1.14.1

формату більше А-4

10 аркушів

2-05

1.1.14.2

формату більше А-I

— " —

6-14

1.1.15

Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок

1 одиниця зберігання

0-77

1.1.16

Підшивання справ:

1.1.16.1

з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією

1 одиниця зберігання

1-18

1.1.16.2

з нестандартними аркушами графічною документацією

— " —

3-07

1.1.17

Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами

— " —

0-77

1.1.18

Нумерація аркушів у справах:

1.1.18.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

2-46

1.1.18.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-46

1.1.18.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

5-58

1.1.19

Перенумеровування аркушів у справах:

1.1.19.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

3-61

1.1.19.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-79

1.1.19.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

6-82

1.1.20

Перевіряння нумерації у справах:

1.1.20.1

обсягом до 150 аркушів

100 аркушів

1-02

1.1.20.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

1-02

1.1.20.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

2-46

1.1.21

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:

1.1.21.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обкладинка

0-88

1.1.21.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

— " —

1-23

1.1.21.3

особових справ

10 обкладинок

4-39

1.1.22

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

10 аркушів

2-73

1.1.23

Систематизація справ усередині фондів установ

10 одиниць зберігання

1-23

1.1.24

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

1.1.24.1

без проставлення штемпелів

10 одиниць зберігання

1-75

1.1.24.2

з проставленням штемпелів

— " —

2-19

1.1.25

Картонування справ

— " —

0-68

1.1.26

Перекартонування справ

— " —

1-23

1.1.27

Написання ярликів

10 ярликів

4-09

1.1.28

Наклеювання ярликів на коробки:

10 ярликів

2-92

1.1.29

Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню

10 одиниць зберігання

1-38

1.1.30

Розміщення коробок або в'язок на стелажах

10 коробок (в'язок)

4-09

1.1.31

Переміщення справ у процесі упорядкування з архівосховища, структурних підрозділів установ у робочу кімнату

10 одиниць зберігання

1-23

1.1.32

Видавання та підкладення справ співробітникам установ у період упорядкування документів з оформленням результатів

10 одиниць зберігання

1-23

1.1.33

Складання описів справ:

1.1.33.1

на друкарській машинці

1 заголовок

0-88

1.1.33.2

з унесенням до опису іншомовних слів (латинський шрифт, до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку)

— " —

1-54

1.1.33.3

рукописних

10 заголовків

6-14

1.1.34

Складання передмов до описів фондів установ

1 передмова

636-42

1.1.35

Складання списків скорочених слів до описів

1 список, що включає до 30 найменувань

13-82

1.1.36

Складання покажчиків до описів:

1.1.36.1

спеціальних предметних

10 карток на поняття

5-30

1.1.36.2

коротких географічних

— " —

3-95

1.1.36.3

"глухих" іменних

— " —

3-95

1.1.37

Складання перевідних таблиць шифрів справ до описів

10 одиниць зберігання

1-23

1.1.38

Оформлення описів

1 опис

55-29

1.1.39

Складання топографічних покажчиків

10 карток

3-69

1.1.40

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами

10 одиниць зберігання

3-46

1.1.41

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню

1 позиція акта

1-38

1.1.42

Формування в'язок справ, що не підлягають

10 од. зберігання

0-88

1.1.43

Складання переліків (актів, довідок) на відсутні документи установ

1 перелік

110-57

1.1.44

Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ

10 одиниць зберігання

1-97

1.1.45

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ установ

1 акт

127-28

1.1.46

Складання актів про повернення документів власнику

— " —

63-64

1.1.47

Складання актів про непоправні пошкодження документів

— " —

31-82

1.1.48

Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи

1 нарада

95-46

1.1.49

Каталогізація документів:

1.1.49.1

відбір справ за описами

10 заголовків

0-37

1.1.49.2

складання карток за заголовками справ в описах

1 картка

0-79

1.1.49.3

складання тематичних карток при груповому описуванні однорідних справ опису

— " —

1-73

1.1.49.4

виявлення документів за справами

1 одиниця зберігання

5-30

1.1.49.5

складання карток на виявлені документи

1 картка

1-99

1.1.49.6

індексування карток систематичного каталогу

100 карток

35-36

1.1.49.7

систематизація карток систематичного каталогу

— " —

12-73

1.1.49.8

складання дублетних карток

100 карток

72-25

1.1.49.9

об'єднання інформації на тематичних картках

1 запис

0-48

1.1.49.10

редагування тематичних карток:

10 карток

2-13

1.1.49.10.1

з індексуванням карток

— " —

3-81

1.1.49.10.2

з перегляданням справ

1 картка

0-79

1.1.49.11

складання алфавітних карток

1 картка

0-41

1.1.49.12

складання іменних карток

1 картка

1-11

1.1.49.13

написання розподільних карток

1 розподільна картка

0-61

1.1.50

Забезпечення збереженості документів:

1.1.50.1

Відбір, підготовка і передання справ до лабораторії забезпечення збереженості документів для оправлення, дезінфекції та дезінсекції:

10 одиниць зберігання

5-34

1.1.50.1.1

документів з основою, що руйнується

1 одиниця зберігання

6-14

100 аркушів

4-09

1.1.50.1.2

з нумерацією аркушів справ

— " —

4-09 2-46

1.1.50.1.3

з перевіркою нумерації аркушів справ

— " —

2-05

1-36

1.1.50.1.4

справ, що мають особливості в оформленні документів:

1.1.50.1.4.1

радянського періоду

— " —

3-84

2-23

1.1.50.1.4.2

дорадянського періоду

— " —

5-12

3-41

1.1.50.2

Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння

1 акт на 100 одиниць зберігання

18-43

1.1.50.3

Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи

1 акт на 100 одиниць зберігання

55-01

1.1.50.4

Знепилювання справ

100 одиниць зберігання

6-14

1.1.50.5

Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання:

1.1.50.5.1

за період від 1 до 5 років

100 одиниць зберігання

1662-29 (додаток 1)

1.1.50.5.2

за період від 5 до 10 років

— " —

3283-64 (додаток 1)

1.1.50.5.3

за період від 10 до 15 років

— " —

4904-99 (додаток 1)

1.1.50.5.4

Прийом документів на державне зберігання

— " —

40-94

1.1.50.5.5

Видача документів із архівосховища під час використання

— " —

40-94

1.1.50.6

Депоноване зберігання документів, що не належать державі:

1.1.50.6.1

за один рік

100 одиниць зберігання

Ціна встановлюється за розрахунком (додаток 2)

1.1.51

Підготовка номенклатур справ установ:

1.1.51.1

проведення організаційної роботи в установах

1 установа

47-74

1.1.51.2

складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ

1 план

63-65

1.1.51.3

розроблення схем побудови номенклатур справ установ

1 схема

190-93

1.1.51.4

визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання:

1.1.51.4.1

з поаркушним перегляданням

1 одиниця зберігання

2-55

1.1.51.4.2

без поаркушного переглядання справ

10 одиниць зберігання

5-03

1.1.51.5

складання заголовків справ і документів

1 заголовок

2-12

1.1.51.6

групування документів за ознаками формування справ

10 документів

3-18

1.1.51.7

систематизація карток на справи з заголовками:

1.1.51.7.1

за структурною і тематичною ознаками

10 карток

1-59

1.1.51.7.2

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом

— " —

0-65

1.1.51.8

редагування заголовків

10 заголовків

5-09

1.1.51.9

погодження статей номенклатур справ з установами

1 стаття

0-80

1.1.51.10

індексування статей номенклатур справ

10 статей

3-98

1.1.51.11

складання вказівок про застосування номенклатур справ

1 вказівка

190-93

1.1.51.12

оформлення номенклатур справ

1 номенклатура

63-64

1.1.52

Складання статистичних звітів про організацію відомчого зберігання документів НАФ України в установах

1 звіт

165-86

1.1.53

Погодження документів з питань організації діловодства і архівної справи:

1.1.53.1

номенклатур справ

1 стаття номенклатури

0-84

1.1.53.2

описів справ

1 стаття опису

0-69

1.1.53.3

актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню

1 позиція акта

1-27

1.1.53.4

анотованих переліків документів

1 стаття  переліку

0-69

1.1.54

Надання консультаційно-практичної допомоги працівникам діловодства:

1.1.54.1

у державній архівній установі

1 консультація

13-82

1.1.54.2

в установі фондоутворювача

— " —

27-64

1.1.54.3

за телефоном

— " —

3-07

1.1.55

Участь працівників архівних установ у підготовці та проведенні нарад і семінарів з питань роботи служб діловодства та архівних підрозділів установ

1 нарада  (семінар)

349-90

1.2

Роботи та послуги з технічного оформлення робіт

1.2.1

Передрук документів на машинописних пристроях:

1.2.1.1

I група складності

100 машинописних сторінок

185-09

1.2.1.2

II група складності

— " —

242-93

1.2.2

Передрук описів, номенклатур справ на машинописних пристроях:

1.2.2.1

I група складності

100 машинописних сторінок

457-27

1.2.2.2

II група складності

— " —

597-97

1.2.3

Звірення документів після надрукування:

1.2.3.1

I група складності

— " —

172-74

1.2.3.2

II група складності

— " —

259-12

1.2.4

Звірення після надрукування описів, номенклатур справ, переліків документів:

1.2.4.1

на управлінську документацію

10 заголовків

2-23

1.2.4.2

на творчу, науково-технічну, особового походження документацію

— " —

3-07

1.2.4.3

особових справ

— " —

1-62

1.2.5

Просте оправлення справ

1 одиниця зберігання

4-09

2

Роботи (послуги) із забезпечення збереженості архівних документів з паперовою основою 2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду

2.1

Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду

2.1.1

Приймання справ на реставрацію і ремонт

10 аркушів

0-72

2.1.2

Реставрація документів:

2.1.2.1

I групи складності

1 аркуш

2-81

1-53

2.1.2.2

II групи складності

— " —

1-02

2.1.2.3

III групи складності

— " —

0-74

2.1.2.4

IV групи складності

— " —

0-46

2.1.3

Реставрація крупноформатних документів (карт, планів, креслень):

2.1.3.1

з посадкою на марлю

1 кв. метр

46-75

2.1.3.2

з посадкою на мікалентний папір

— " —

21-03

2.1.4

Реставрація документів на кальці

— " —

46-75

2.1.5

Реставрація газет:

2.1.5.1

I групи складності

1 аркуш

4-95

2.1.5.2

II групи складності

— " —

1-62

2.1.6

Ремонт документів:

2.1.6.1

складний

1 аркуш

0-44

2.1.6.2

дрібний

— " —

0-22

2.1.7

Ремонт друкованих видань:

2.1.7.1

газет:

2.1.7.1.1

формат 25 х 40 см

1 аркуш

0-33

2.1.7.1.2

формат, що перевищує 25 х 40 см

— " —

0-66

2.1.7.2

книг, журналів

— " —

0-17

2.1.8

Дезінфекція документів:

2.1.8.1

у спеціальних камерах

1 справа

1-58

2.1.8.2

методом вологої обробки з поаркушним очищенням

10 аркушів

0-44

2.1.9

Консерваційно- профілактичне оброблення плівки: оброблення негативної плівки на проявній машині (проявлення, фіксування і промивання)

1 метр

0-25

2.2

У сфері забезпечення збереженості архівних документів палітурні та картонажні роботи):

2.2.1

Приймання справ і документів на оправлення

10 справ

2-04

2.2.2

Брошурування з формуванням блоків документів:

2.2.2.1

I групи складності

10 аркушів

1-25

2.2.2.2

II групи складності

— " —

0-70

2.2.2.3

III групи складності

— " —

0-42

2.2.2.4

IV групи складності

— " —

0-30

2.2.3

Оправлення справ і книг (складне з матер'яним корінцем з обклеюванням обкладинки):

2.2.3.1

товщина корінця до 6 см

1 справа

4-21

2.2.3.2

товщина корінця, що перевищує 6 см, або газети, журналу форматом понад 40 см

— " —

7-15

2.2.4

Оправлення справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір

— " —

2-77

2.2.5

Оправлення справ із збереженням попереднього оформлення:

2.2.5.1

оправлення справ у попередні обкладинки, що потребують часткового ремонту

1 справа

13-30

2.2.5.2

те саме без ремонту обкладинки

— " —

3-33

2.2.6

Підшивання справ:

2.2.6.1

що містять до 25 арк.

1 справа

1-11

2.2.6.2

що містять до 50 арк.

— " —

1-66

2.2.6.3

що містять до 100 арк.

— " —

2-66

2.2.6.4

що містять до 150 арк.

— " —

3-91

2.2.6.5

що містять понад 150 арк. або з нестандартними сторінками

— " —

5-12

2.2.7

Виготовлення коробок:

2.2.7.1

коробка архівна з картону, розміром: 30 х 41 х 18 см 25 х 37 х 18 см 25 х 35 х 18 см

1 коробка

2-22

2.2.7.2

коробка картотечна, розміром до 16 х 40 х 15 см

2.2.7.2.1

з кришкою

1 коробка

3-32

2.2.7.2.2

без кришки

— " —

1-89

2.2.8

Ремонт архівних картонних коробок з покриттям їх папером чи ледерином на папері:

2.2.8.1

дуже зруйнованих

1 коробка

2-66

2.2.8.2

мало зруйнованих

— " —

1-66

3

Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах

3.1

Роботи (послуги) з використання архівних документів

3.1.1

Тематичне виявлення документів:

3.1.1.1

Відбір справ за описами (каталогами) при тематичному виявленні

3.1.1.1.1

машинописними

10 заголовків

0-37

3.1.1.1.2

рукописними XIX-XX ст.

— " —

0-64

3.1.1.1.3

палеографічними

— " —

1-06

3.1.1.2

Виявлення документів за справами:

3.1.1.2.1

машинописний, рукописний розбірливий текст

1 одиниця зберігання до 150 аркушів

5-30

3.1.1.2.2

розбірливий текст з палеографічними особливостями

— " —

6-36

3.1.1.2.3

важкопрочитуваний згасаючий текст

— " —

18-77

3.1.1.3

Виявлення документів за мікрофільмами:

3.1.1.3.1

машинописний, рукописний розбірливий текст

— " —

10-61

3.1.1.3.2

розбірливий текст з палеографічними особливостями

— " —

15-91

3.1.1.3.3

важкопрочитуваний згасаючий текст

— " —

31-29

3.1.1.4

Виявлення відомостей за енциклопедіями й іншими довідниками

1 друкований аркуш

0-64

3.1.1.5

Виявлення документів за періодичними виданнями:

3.1.1.5.1

за журналами

1 друкований аркуш

1-59

3.1.1.5.2

за газетами

— " —

2-55

3.1.1.6

Написання анотацій документів

1 анотація

2-55

3.1.1.7

Складання передмов до тематичних переліків документів

1 передмова

63-64

3.1.1.8

Оформлення тематичних переліків документів

1 перелік

63-64

3.1.2

Складання тематичних оглядів

1 друкований аркуш

938-54

3.1.3

Підготовка історичних довідок з історії населених пунктів, фабрик, заводів, установ, організацій, військових підрозділів та ін.

0,5 друкованого аркуша

318-21

3.1.4

Підготовка довідок генеалогічного характеру(Без вартості робіт із виявлення документів)

1 довідка на одну особу

469-27

3.1.5

Виконання запитів (Без вартості робіт із виявлення документів та вартості поштових послуг)

3.1.5.1

громадян:

3.1.5.1.1

за документами архіву

1 запит

184-24

3.1.5.1.2

за документами, що зберігаються в інших установах

— " —

245-65

3.1.5.2

юридичних осіб:

3.1.5.2.1

за документами архіву

— " —

552-73

3.1.5.2.2

за документами, що зберігаються в інших установах

— " —

736-96

3.1.6

Виконання тематичних запитів про встановлення (підтвердження) окремих фактів подій, відомостей При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події акту) вартість робіт збільшується на 1 грн.37 коп. за додатковий перегляд архівних справ (до 150 аркушів.)

— " —

31-82

3.1.7

Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення (підтвердження) майнових прав(Без вартості    робіт із виявлення документів.)

1 архівна довідка

21-19

3.1.8

Підготовка тематичних добірок документів (обсягом 0,3 друк. аркуша):

3.1.8.1

за документами періоду до 1918 р. включно

1 добірка документів

95-46

3.1.8.2

за документами періоду після 1918 р.

— " —

63-65

3.1.9

Підготовка тематичних комплектів документів: (Без вартості робіт     з виявлення документів та виготовлення копій документів.

3.1.9.1

комплект до 30 копій

1 комплект

82-93

3.1.9.2

комплект до 75 копій

— " —

110-57

3.1.10

Підготовка радіопередач(Без вартості робіт з виявлення.):

3.1.10.1

тривалістю до 5 хвилин

1 радіо- передача

190-93

3.1.10.2

тривалістю до 10 хвилин

— " —

254-57

3.1.11

Підготовка телепередач тривалістю до 10 хвилин Без вартості робіт з виявлення):

3.1.11.1

за документами періоду до 1918 р. включно

1 теле- передача

636-42

3.1.12

Підготовка виставок документів: Без вартості робіт з  виявлення документів та виготовлення копій документів.

3.1.12.1

до 25 експонатів

1 виставка

276-43

3.1.12.2

до 50 експонатів

— " —

552-85

3.1.12.3

до 100 експонатів

— " —

663-42

3.1.13

Надання архівних документів для користування в читальному залі:

3.1.13.1

Надання у користування в читальному залі документів та мікрофотокопій понад встановлені обсяги і строки:

3.1.13.1.1

справи

1 справа

7-95

3.1.13.1.2

описів

1 опис

2-12

3.1.13.1.3

мікрофільмів

1 бюкс

1-59

3.1.14

Підготовка документальних публікацій поза планом науково-дослідної роботи архівних установ:

3.1.14.1

Підготовка методичних посібників

1 друкований аркуш

2041-64

3.1.14.2

Складання бібліографічного опису

1 бібліографічна картка

3-13

3.1.14.3

Вивчення літератури за темою публікації

1 друкований аркуш

46-92

3.1.14.4

Підготовка плану-проспекту збірника

0,5 друкованого аркуша плану

1126-25

3.1.14.5

Перегляд описів і каталогів за темою публікації:

3.1.14.5.1

машинописних

100 заголовків

5-87

3.1.14.5.2

рукописних

— " —

9-39

3.1.14.5.3

палеографічних

— " —

15-64

3.1.14.6

Виявлення документів за опублікованими джерелами

1 друкований аркуш

0-94

3.1.14.7

Виявлення документів за періодичними виданнями:

3.1.14.7.1

за журналами

— " —

2-35

3.1.14.7.2

за газетами

— " —

3-75

3.1.14.8

Виявлення документів засправами для підготовки документальних публікацій:

3.1.14.8.1

машинописний, рукописний розбірливий текст

10 аркушів

0-75

3.1.14.8.2

розбірливий текст із палеографічними особливостями

— " —

3-75

3.1.14.8.3

важкопрочитуваний, згасаючий текст, біографічні документи

— " —

1-88

3.1.14.8.4

важкопрочитуваний, згасаючий текст, творчі документи

— " —

6-26

3.1.14.9

Відбір документів для публікацій:

3.1.14.9.1

попередній (за картками)

10 карток

3-13

3.1.14.9.2

остаточний (за копіями документів)

1 друкований аркуш збірника

23-47

3.1.14.10

Для підготовки документальних публікацій формування розділів збірника

1 друкований аркуш збірника

93-86

3.1.14.11

Вибір і передавання тексту, складання текстуальних приміток за документами:

3.1.14.11.1

машинописний, рукописний розбірливий текст

1 друкований аркуш

187-71

3.1.14.11.2

розбірливий текст з палеографічними особливостями

— " —

281-57

3.1.14.11.3

важкопрочитуваний малоконтрастний текст

— " —

328-49

3.1.14.11.4

малоконтрастний текст з палеографічними особливостями

— " —

375-42

3.1.14.12

Археографічне оформлення документів:

3.1.14.12.1

період до 1918 р. включно

1 друкований аркуш

93-86

3.1.14.12.2

період після 1918 р.

— " —

46-92

3.1.14.13

Складання приміток щодо змісту документів:

3.1.14.13.1

наукового характеру

1 друкований аркуш

281-57

3.1.14.13.2

науково-популярного характеру

— " —

168-94

3.1.14.14

Складання хроніки подій:

3.1.14.14.1

період до 1918 р. включно

1 друкований аркуш хроніки

1591-06

3.1.14.14.2

період після 1918 р.

— " —

954-64

3.1.14.15

Складання іменного покажчика:

3.1.14.15.1

глухого

1 друкований аркуш покажчика

13-82

3.1.14.15.2

короткого

— " —

663-42

3.1.14.15.3

розгорнутого

— " —

1382-13

3.1.14.16

Складання географічного покажчика:

3.1.14.16.1

короткого

— " —

27-65

3.1.14.16.2

розгорнутого

1 друкований аркуш покажчика

55-28

3.1.14.17

Складання предметного покажчика:

3.1.14.17.1

загального

1 друкований аркуш покажчика

39-48

3.1.14.17.2

спеціального

3.1.14.17.2.1

глухого

— " —

663-42

3.1.14.17.2.2

розгорнутого

— " —

1382-12

3.1.14.18

Написання історичної частини передмови до збірника:

3.1.14.18.1

період до 1918 р. включно

1 друкований аркуш

2449-76

3.1.14.18.2

період після 1918 р.

— " —

2041-47

3.1.14.19

Написання археографічної частини передмови до збірника

— " —

552-85

3.1.14.20

Складання переліку використаних джерел:

3.1.14.20.1

архівних фондів

1 друкований аркуш переліку

6-74

3.1.14.20.2

друкованих видань

10 друкованих аркушів переліку

33-72

3.1.14.21

Складання переліку документів, що публікуються у збірнику

1 друкований аркуш переліку

110-57

3.1.14.22

Складання списків скорочень

1 друкований аркуш списку

8-29

3.1.14.23

Складання змісту

1 зміст

55-28

3.1.14.24

Авторська правка рукопису збірника

1 друкований аркуш збірника

117-32

3.1.14.25

Редагування рукопису збірника

— " —

140-78

3.1.14.26

Правка верстки збірника

— " —

23-47

3.1.14.27

Перегляд сигнального примірника збірника для підготовки документальних публікацій

— " —

14-08

3.2

Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових,на копіювально-розмножувальних апаратах

3.2.1

Надання архівних документів для копіювання технічними засобами державних архівних установ:

1 документ

81-67

3.2.2

Виготовлення одиничних копій з архівних документів на електрографічних апаратах:

3.2.2.1

складні

1 копія

0-46

3.2.2.2

прості

10 копій

2-21

3.2.3

Копіювання на папері машинописних, рукописних чи друкованих оригіналів електрографічним способом, розміром до 21 х 30 см

10 сторінок копії

12-30

3.3

Наукове консультування

3.3.1

Перевірка правильності посилання в публікаціях документів, монографіях, дисертаційних роботах і встановлення ідентифікації текстів

100 машинописних сторінок

254-57

3.3.2

Наукове консультування з історії питання, історичної епохи або періоду про персоналії, склад і зміст документів, що зберігаються в інших державних архівах, та з інших питань аналогічного характеру:

3.3.2.1

усне:

3.3.2.1.1

що не потребує додаткового вивчення питання

тривалість консульта- ції до 1 акаде- мічної години

31-29

3.3.2.1.2

що потребує додаткового вивчення питання

— " —

93-84

3.3.2.2

з підготовкою письмової відповіді (інформаційного документа)

1 довідка обсягом 5 машино- писних сторінок

187-68

3.3.3

Підготовка фактографічної довідки, письмової відповіді на запит із зазначенням шифрів документів, на які надійшов запит:

3.3.3.1

за систематичними і предметно-тематичними каталогами і картотеками

1 пошукова адреса

9-22

3.3.3.2

за предметними (у тому числі іменними) каталогами і картотеками

— " —

5-53

3.3.4

Замовлення справ телефоном (оформлення вимог на видавання справ за телефонним запитом користувача)

1 вимога

6-14

3.3.5

Видавання (або приймання) справ із архівосховищ:

3.3.5.1

за період до XVIII ст., унікальних, великоформатних, обсягом понад 250 аркушів

1 одиниця зберігання

0-79

3.3.5.2

за період після XVIII ст.

10 одиниць зберігання

4-10

3.3.5.3

картографічних і аналогічних документів

1 одиниця зберігання

1-38

3.3.5.4

описів

10 описів

2-76

3.3.6

Надання документів для експонування на виставках, у телепередачах, для кінозйомок та інших засобів використання за межами архівної установи:

81-67

3.3.7

Звірка текстів документів після надрукування через 1,5 інтервалу:

3.3.7.1

I група складності (оригінал машинописний або розбірливий рукописний)

1 машинописна сторінка

0-90

3.3.7.2

II група складності (оригінал машинописний або рукописний з правками і вставками до 50% тексту)

— " —

1-12

3.3.7.3

III група складності (оригінал

— " —

нерозбірливий з поправками і вставками понад 50% тексту

машинописні копії із згасаючим малоконтрастним текстом

тексти, що містять слова давніми мовами народів колишнього СРСР, іншомовні сучасні та давні слова)

1-50

3.3.7.4

IV група складності (оригінал з палеографічними особливостями тексту, табличні тексти)

— " —

2-25

3.3.8

Звірка текстів переліків документів після надрукування:

3.3.8.1

I група складності (оригінал машинописний або розбірливий рукописний)

10 описових статей

1-97

3.3.8.2

IV група складності (оригінали, що містять слова давніми мовами народів колишнього СРСР, іншомовні сучасні та давні слова)

— " —

2-76

3.3.9

Підготовка довідок: Без вартості поштових послуг.

3.3.9.1

оформлення анкет-заяв за запитами громадян

1 анкета- заява

5-53

3.3.9.2

підготовка та відправлення простого запиту

1 запит

221-13

3.3.9.3

підготовка та відправлення складного запиту

— " —

331-72

3.3.10

Переклад текстів документів:

3.3.10.1

створених сучасними західноєвропейськими мовами (2000 знаків)

— " —

93-84

3.4

Демонстрація документів та їх коментування на виставках в архівних установах

3.4.1

Відвідання виставок документів, організованих у приміщеннях державних архівів:

3.4.1.1

з демонстрацією унікальних документів не менше 30% експозиції:

3.4.1.1.1

індивідуальне відвідування без екскурсійного обслуговування:

- учасники Другої світової війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (I та II кат.), інваліди з дитинства, фондоутворювачі, члени національних спілок письменників, художників композиторів, театральних діячів, літературних критиків, мистецтвознавців, співробітники музейних закладів та архівних установ, студенти зі спеціальності "музейної та архівної справи"

1 відвідування

Безоплатно

- пенсіонери, військовослужбовці строкової служби, студенти, учні технікумів, ПТУ, шкіл

— " —

6-90

- інші відвідувачі

— " —

13-82

3.4.1.1.2

екскурсійне обслуговування групи до 15 чоловік

1 екскурсія

221-14

3.4.1.2

з демонстрацією інших документів:

3.4.1.2.1

індивідуальне відвідування без екскурсійного обслуговування:

-учасники Другої світової війни, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (I та II кат.), інваліди з дитинства, фондоутворювачі, члени національних спілок письменників, художників композиторів, театральних діячів, літературних критиків, мистецтвознавців, співробітники музейних закладів та архівних установ, студенти зі спеціальності "музейної та архівної справи"

1 відвідування

Безоплатно

- пенсіонери, військовослужбовці строкової служби, студенти, учні технікумів, ПТУ, шкіл

— " —

2-30

- інші відвідувачі

— " —

4-61

3.4.1.2.2

екскурсійне обслуговування групи до 15 чоловік

1 екскурсія

55-28

Додаткові файли у форматі (*.PDF):
Ціни на роботи (послуги), що виконуються ДАКО на договірних засадах
Додаток 1
Додаток 2

Людям з вадами зору

Aa
Aa
Aa
K
K
K

ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

БАЗА ДАНИХ

КНИГИ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1919-1939 РОКИ

БАЗА ДАНИХ

КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА КОМІСІЯ 1-ГО ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1897 РОКУ

БАЗА ДАНИХ

Електронний географічний каталог Державного арїіву Київської області періоду до 1917 року

Каталог

© Державний архів Київської області 2010 - 2015